Uppgradering av våra system

Vi håller nu på med uppgradering av våra register och hemsidan. Bland annat kommer vi ändra inloggningen så att man kommer åt både hemsidan och registren med en inloggning. Vi hoppas vara klara med ändringarna under november. Mer info kommer när vi har kommit längre. Ev kan det bli en del störningar under arbetets gång.
//Maggan