Profil

stimmaren@telia.com
SÅF Forum > Ångbåtar i Sverige
2022-06-15 08:05:59
Uppdatering av broschyren Ångbåtar i Sverige Broschyren i pappersformat som vi gav ut för två år sedan är nu slut. Enstaka exemplar kan finnas på diverse platser. Vi har sökt medel för nytryck men inte fått någon utdelning hittills, så det kan dröja innan det blir någon ny i pappersf...Read more
SÅF Forum > Information om BHRF
2022-05-18 09:21:56
Info från Båthistoriska Riksförbundet. En paraplyorganisation för bevarande av det maritima kulturarvet. BHRF-nytt maj 2022 BHRF är en paraplyorganisation som driver frågor som gäller bevarande av det kulturarv som båtar och båtkultur utgör. Transporthistoriskt Nätverk arbetar för stärk...Read more
SÅF Forum > Remiss om ändr av behörighetskrav TSFS 2011:16
2020-12-11 14:10:02
Transportstyrelsen har infört ytterligare ett sätt att behålla sin behörighet för traditionsfartyg. Det är svårt att skrapa ihop 100 sjödagar under en femårsperiod när man bara kör under sommarhalvåret. Ofta är det idell verksamhet och personer som har andra jobb att sköta. Man har nu...Read more
SÅF Forum > Nytt Museum Skantzen??
2020-08-21 15:20:14
<strong>Planer för nytt besöksmål vid Skanzen i Hallstahammar</strong> &nbsp; Vid besöket och evenemanget i Strömsholms kanal informerade kanalchefen Carina Bergqvist Janzon om att de sökt pengar för uppförande av en lokal för visning av modeller främst för yngre besökare. Avsikten ä...Read more
SÅF Forum > Spara ångpannan
2020-06-06 22:21:47
Som de flesta vet så skall en ångpanna som inte är i bruk för tillfället antingen vara toppfylld eller tömd och torkad. Om det beräknas vara en vecka till nästa körning så är toppfyllning det lämpligaste. Det kan ta en bra stund efter körning att vänta så att man kan toppfylla helt. V...Read more
SÅF Forum > Överblivna ångprylar
2020-01-14 12:23:57
Var skall alla mina prylar ta vägen? För en tid sedan fick jag en påringning av Ove som börjat fundera på var alla prylar som han samlat genom åren skall ta vägen när han inte längre kan vara aktiv. Det är mycket av ångprylar såsom manometrar, vattenståndsarmaturer, smörjapparater, ve...Read more
SÅF Forum > Båtregistret
2019-06-24 15:05:07
Om ni studerat båtregistret kan ni konstatera att det saknas en hel del uppgifter. En del skall ägarna kunna ändra på själva medan det behövs hjälp med en dl. Enklast om alla som har säkra uppgifter om fartygen skriver ner detta och skickar till medlem@staemboatassociation.se så hjälper Ma...Read more
SÅF Forum > Hänsynsregel/bevaranderätt
2018-12-23 23:14:24
Ni har väl sett att RAÄ nu lämnat utredningen till Regeringen för beslut. ThN har under lång tid bearbetat regeringsmedlemmar för att vi lättare skall kunna bevara våra veteranfartyg. Politiker har bearbetats i Almedalen, genom uppvaktningar, skrivelser mm. Det har nu givit frukt så långt ...Read more
SÅF Forum > Ångmaskin patentritning
2023-09-28 12:57:17
Hej! Jo, jag känner till denna eleganta lösning på omkastning. Den finns på flera ångslupar med olika storlekar. Även tekniska museet har en mindremodell som tidigare stor i maskinhallen. Vet inte om den finns där nu. En liten ångslup som heter Smulan ägs av Gösta Karlberg har denna omk...Read more
SÅF Forum > Ångkolvens utseende
2019-02-26 22:51:45
Jag har inte sett närmare på en sådan kolv. Tror nog att man passa in en utfyllnad som kan skruvas fast. Det bör bara vara en fördel för då minska det skadliga rummet. Hur ser kolven ut på undersidan. är den slät där?Read more
SÅF Forum > Hur rengör man en ångpanna?
2019-02-24 16:01:22
Johan skrev om Stimmarens panna " Ska koka ur pannan ett par gånger denna säsong med inhibitor och med pump som får suga litet luft (från pannan) så det bubblar litet inne i pannan. Och ingen zink och bara litet av det där som sades vara fosfat omedelbart efter urkokningarna. Annars bara rent...Read more
SÅF Forum > Ångkolvens utseende
2019-02-24 14:24:02
Det är nog mest nackdelar med en urskålad kolv. Som du säger stannar kondensvatten där och orsakar vattenslag. Mellan kolv och topp skall det vara så litet utrymme som möjligt d v s litet skadligt rum. Någon millimeter räcker. Både över och under kolven vid dubbelverkande maskin som de fl...Read more
SÅF Forum > Ångfunderingar
2019-02-03 13:59:43
Vi har tagit reda på det gamla forumet. Hans Brattberg har bearbetat materialet och delat upp det i fem avsnitt. Avsikten är att det skall publiceras igen på lämpligt sätt på nya hemsidan. Styrelsen skall fatta något beslut hur vi skall göra på sitt styrelsemöte den 16 februari.Read more
SÅF Forum > Ångfunderingar
2019-01-27 23:33:20
Just det, falltuber menade jag, mellan övre delen av pannan/ångdomen och botten av pannan. I Stimmarens vattenrörspanna som jag hade från början hade jag inga falltuber. Det innebar att när jag tog ut ånga så lyfte ångbublerna vattenivån så att nivåglaset fylldes. Dvs man hade ingen koll...Read more
SÅF Forum > Ångfunderingar
2019-01-27 13:01:23
Det finns åtminstone en båt där man provat med pellets. Båten hette Snibben och förre  ägaren Börje Haglund som provade detta. Båten heter nu Börje okänd ägare. Hans Brattberg har funderat och skrivit ett litet häfte om pelletseldning i båtar. I brevet du fick som ny medlem var nog e...Read more
SÅF Forum > kolvringar
2019-01-18 23:00:22
Har du kollat med Hilding Flenmark i Nykvarn? Fattar att det är en av maskiner han tillverkar. Vill du ha tillverkat andra ringar prova med Bosse Andersson i Tungelsta om han har tid. Bosse Stolt på Adelsö kan också tillverka delar men har sannolikt inte tid just nu pga pågående husbygge. V...Read more
SÅF Forum > Ångmaskinsprojekt.
2019-01-08 21:28:10
Jo, känner du någon inspektör så kan han ju titta på den, men han kan inte godkänna den. I SÅF-bladet har Jens Pettersson beskrivit proceduren hur ett godkännande skall gå till. I stort sätt; Det krävs en ritning med en hel del beräkningar, konstruktionsgodkännande, svetsförfarande, ma...Read more
SÅF Forum > Ångmaskinsprojekt.
2019-01-08 14:24:43
Slidstyrning. Som jag nämnt finns det flera olika system att styra sliden. T ex Stephenson med två excentrar, en för fram och en för back. Slidstängerna från excentrarna är förbundna via en båge som vanligen kan flyttas med en omkastarspak. I bågens spår sitter en "Tärning" som i sin tur...Read more

No favorites to show.