Storskär

Fakta om fartyget

Längd 38,95 m
Bredd 6,99 m
Byggår 1908
Varv Lindholmens varv, Göteborg
Maskinstyrka 660 Hkr
Bränsle Diesel
Ordinarie kajplats Strömkajen, invid Nationalmuseum, Stockholm
Rederi Waxholms Ångfartygs AB
Box 7422
103 91 Stockholm
Telefon 08-600 10 00 (upplysning)
e-post
Hemsidawaxholmsbolaget.se/fartygen

Trafik

Reguljär passagerartrafik i Stockholms skärgård maj-september Stockholm-Vaxholm-Ramsösund, Stockholm-Ljusterö, Stockholm-Grinda-Gällnö och Stockholm-Husarö.

Allmänt om fartyget

Byggdes som en expressångare för traden Stockholm-Stallarholmen-Strängnäs och bar namnet Strängnäs Express. Sommaren 1940 hade Waxholmsbolaget övertagit fartyget och det sattes i trafik i Stockholms skärgård, under namnet Storskär.