Sankt Erik

Fakta om fartyget

Längd 60,05 m
Bredd 17,01 m
Byggår 1915
Varv Finnboda slip, Nacka
Maskinstyrka 2800 Hkr huvudångmaskin
1200 Hkr förlig ångmaskin
Bränsle Olja
Ordinarie kajplats Galärvarvet, Djurgården, Stockholm
Rederi Statens Maritima Muséer
Box 271 31
102 52 Stockholm
Telefon 08-519 548 97
Bryggan: 070-581 32 73
e-post
Hemsida Sankt Eriks vännersankterik1915.se/

Trafik

2022 inga planerade turer, kan ändras.

Allmänt om fartyget

Ångisbrytaren Sankt Erik är Sveriges första havsisbrytare. Fartyget byggdes 1915 för Stockholms hamns räkning och tjänade staden fram till 1977, i skärgården och Mälaren men har även brutit is runt större delen av Sveriges kust, liksom till Åland. Sedan 1980 är Sankt Erik museifartyg och förtöjt vid Vasamuseet i Stockholm och hålls öppet för allmänheten, dagligen under sommaren.