Motala Express

Fakta om fartyget

Längd 35,66 m
Bredd 6,64 m
Byggår 1895
Varv Jönköpings Mek Verkstad
Maskinstyrka 360 Hkr
Bränsle Diesel
Ordinarie kajplats Ångbåtsbryggan, Strandvägen, Stockholm
Rederi Ångf. Stockholms Omgifningar AB
191 81 Sollentuna
Telefon 070-658 85 10
e-post info@angbatar.se
Hemsidawww.angbatar.se/
Passagerare249

Trafik

Företrädesvis förhyrningsturer.

Allmänt om fartyget

Byggdes för trafik på traden Motala-Jönköping, ett snabbgående komfortabelt ångfartyg inte bara för passagerare, fartyget konstruerades även för att ta stora mängder gods över Vättern. År 1961 blev fartyget hemmahörande i Askersund och användes för utflyktsresor, främst i norra Vättern. År 2010 togs fartyget till Stockholm, där en pietetsfull renovering genomfördes för att så långt möjligt återställa fartygets ursprungliga utseende.