Bore

Fakta om fartyget

Längd 40,54 m
Bredd 8,90 m
Byggår 1894
Varv Kockums Mek. Verkstad AB Malmö
Maskinstyrka 605 Hkr
Bränsle
Ordinarie kajplats Ångbåtsbron Malmö
Rederi Scandinavian Intermarket AB i Västerås
Telefon 021-10 44 51
Hemsida www.ssbore.se

Allmänt om fartyget

Byggd som isbrytare men med med möjlighet att vintertid även föra gods och passagerare över
Öresund. I aktiv tjänst i nästan 75 år och tjänade även som kanonbåt under båda världskrigen.
Därefter upplagd och med risk för att bli skrotad men köptes 1983 av Swecox International AB.
Efter att i decennier ha haft Västerås som hemmahamn återfinns Bore numera åter i Malmö och är
i princip i originalutseende. Som isbrytare kunde Bore forcera upp till 30 cm. tjock is utan sänkt
fart och bryta igenom packis upp till 3 meter.