Manusstopp 15 november

Nu är det dags att lämna manus till artiklar i nästa SÅF-blad, nr 4 2023. Manusstopp 15 november men ni får gärna skicka underlag tidigare. Skicka till stimmaren@telia.com
Ni har säker varit med om något ångkul under sommaren som ni kan skriva om.
Har ni gjort några förbättringar på er ånganläggning? Berätta! Gick det bättre eller sämre?
Vad skall ni ändra på under vintern?
Något att sälja eller köpa – annonsera i bladet, där hittar ångintresserade er.