Böcker om Ånga

Här har vi samlat information om en hel del böcker, de flesta om ånga. De flesta får man söka på bibliotek, antikvariat eller via nätet. Attachments Boklista (148 kB)

Användning o kontroll av trycksatta anordningar – 2019

Här finns Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg. På sid 10 finns paragraferna nedan. Som ju hänvisar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter. AFS 2006:8 hittar du här: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/provning-med-over-eller-undertryck-foreskrifter-afs2006-8.pdf Användning och kontroll av trycksatta anordningar 7 § På fartyg som omfattas av dessa Läs mer…