Faktura för medlemsavgift 2023

Tyvärr har tryckeriet hittat en gammal version av vår faktura och använt för utskicket av SÅF-blad 4 2022. Beloppet är rätt 225:- för enskild medlem, 250:- för familj och 275:- för utlandsboende. Sista betalningsdag ska vara 5 januari 2023.

Bankgiro 354-2081 eller Swish 123 679 0919

Från utlandet IBAN SE13 8000 0829 9070 4586 9901 BIC=SWED SESS

Det här innebär också att medlemmar som tillkommit efter november 2021 troligen inte fått något utskick, samt att även de som avsagt sig medlemskap har fått faktura och SÅF-blad 2022-4.

Vi ska kontakta tryckeriet i morgon för att få till utskick till dem som inte fått något.