Årsmöte i Motala

Preliminärt så kommer SÅF att ha årsmöte i Motala 6-7 april. Med början o slut ungefär mitt på dagen. Det blir årsmöte, föredrag och ev besök på något fartyg eller museum. Skriv in det i kalendern redan nu. Kallelse och mer info kommer i SÅF-blad 2024-1