2021-06-18 Klingerglas köpes

Hej, vi är i behov av ett komplett  KLINGERGLAS med de de mått som är på bifogad skiss.

Föreningen Ångbåten HEBE/ Rune Eliasson tel 070 261 78 18