Sommarmöte och höstmöte

I år satsar vi på ett sommarmöte i Dalarna 23-24 juli och ett tidigt höstmöte i Borkhult 10 augusti. Läs mer om dem under evenemang. Där uppdaterar vi informationen vartefter planeringen går framåt. Intresseanmälan senast 15/7 resp 10/8 till anmalan@steamboatassociation.se