Uppgifter om Domnarfvet

Byggd 1863 på Södra Varvet (William Lindbergs Mek. Verkstad) Stockholm. Varvs nr:29..

Fakta om båten

Från ägaren, Ove Arvidson:

Domnarfvet beställdes av Stora Kopparbergs bergslag, på en bolagsstämma 20 Juli 1862 för pråmdragning mellan Domnarvssågen och Korsnäs(Falun) Ordern gick till William
Lindberg mek. verkstad i Stockholm. Båten skulle levereras i Gefle stundande höst och ha en 16 hkr maskin.Därefter via järnväg till Runn där hon ihopmonterades under vintern. Jobbet hon utförde var att dra upp till 3 pråmar med sågat virke mellan Domnarfvet och Korsnäs, där lastades virket över till järnvägen för vidare transport till Gefle och sedan ut i Europa. 1886 köpte Bergslaget Skutskärs såg och all exportsågning flyttades till nedre Dalälven, Domnarfvet fick följa med. Där fick hon ett timmervinsch och ny starkare maskin, coumpound från Hernösands mek verkstad, och drog timmer tills flottningen lades ner 1973. !975 kom hon tillbaka till Runn, ombyggd hytt men ångan i
behåll.

1986 köpte jag henne och vårdar henne så gott jag kan. Mer info:www.angbatendomnarfvet.se

Tidigare uppgifter i SÅF:s båtregister:

1863-1886 pråmdragare. 1886-1975 timmerbogserare. 1975-1986 fritidsbåt. 1986- fritidsbåt-charterbåt.

Stora Kopparbergs Bergslag vände sig till Södra varvet i Stockholm för att beställa båten. Namnet Domnarfvet fick den redan på ritningen av konstruktören Kai Agerskov.

Båten levererades i februari 1863 och monterades ihop på plats.

Priset var 21531.70 inklusive montering.

Ägaruppgifter

55
SKYT

Båtuppgifter

Båtens namn: 
Domnarfvet
Årtal då den fick sitt namn: 
1863
Tillverkare: 
Södra Varvet (William Lindbergs Mek. Verkstad) Stockholm. Varvs nr:29.
Tillverkningsår: 
1863
Hemmahamn: 
Tomnäs vid Runn (Borlänge.Chartertrafik mellan ca 10/5-30/9.
Skrovtyp: 
Passagerarfartyg. Fd timmerbogserare.
Skrovmaterial: 
Handsmidd vallonplåt(stål)
Största tillåtna passagerarantal: 
12
Skrovets längd över allt (LÖA): 
18250 mm
Skrovets längd i vattenlinjen: 
17400 mm
Skrovets bredd: 
4120 mm
Hastighet: 
9.9 knop
Djupgående: 
1700 mm
Deplacement: 
33 ton

Bilder på Domnarfvet

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.

Uppgifter om maskin

Maskintyp: 
Compound
Slaglängd: 
300 mm
Diameter på lågtryckcylindern: 
420 mm
Diameter på högtryckcylindern: 
220 mm
Maskineffekt: 
100 ihk
Maskinens tillverkare: 
Härnösands mek vst
Maskinens tillverkningsår: 
1903
Typ av kondensor: 
Utrustad med Strålkondensor
Typ av slidstyrning: 
Stevensens
Varvtal: 
180 rpm
Utväxling: 
1:1
Domnarfvet

Uppgifter om panna

Panntyp: 
Wenbergs Karlstad nr 64 3500 l. 58 st tuber.
Pannlängd: 
2500 mm
Pannans bredd [mm]: 
1700
Eldyta [m2]: 
9.9 M²
Högsta tillåtna tryck [kg/cm2]: 
7.00 kg/cm²
Pannans tillverkare: 
Wennbergs Karlstad
Pannans tillverkningsår: 
1922
Bränsle: 
Ved
Pannan

Uppgifter om propeller

Antal blad: 
4
Diameter: 
1100 mm

Bidra med uppgifter till SÅF:s båtregister.

SÅF:s båtregister är tänkt att vara en del av kulturarvet kring ångbåtarna. Vi vill gärna ha mer uppgifter kring båtarna. Har du uppgifter om eller bilder på båten, dela gärna med dig genom att skicka ett webmaster [at] steamboatassociation [dot] se (subject: Jag%20vill%20bidra%20med%20info...) (mail), ett meddelande på hemsidan eller i forumet. Eftersom vi försöker hålla kvaliten högt på våra uppgifter kan vi tyvärr inte ta emot annonyma bidrag.