Problem att logga in - eller kan du inte se det du förväntade dig?

SÅF:s sajt innehåller även föreningens medlemsregister. Vi har flyttat över data från två system i ett, dels vårt gamla medlemsregister dels vårt gamla forum.

För dig som tidigare har uppgett din e-postadress till SÅF:s medlemsregister ska det bara vara att logga in, om du inte kan ditt lösenord begär du ett nytt sådant.

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup - 070621

Krav för att få ta betalande passagerare ombord på en ångslup 07-11-07

Här är mitt försök till sammanställning av vad som krävs för att få ta betalande passagerare ombord på ångslupar under; 20 brutto, 12 x 4 m, 12 timmars turer, 2 timmar från land och högst 12 passagerare, inom E-områden

Då fartyget är mindre än 12 x 4 m, och under 20 brutto, samt inte transporterar fler än tolv passagerare så är fartyget enligt definitionen i Fartygssäkerhetslagen (2003:364), inte certifikatspliktigt och omfattas inte av Sjöfartsinspektionens reguljära tillsyn.

Besiktning av ångpanna - 070621

Besiktning av ångpanna

Ångpannors säkerhet och besiktning har diskuterats en hel del i föreningen. För att ta reda på vad det skulle innebära, har jag låtit Leif Plane från Inspecta – f.d. De Norske Veritas - besiktiga ångpannan i SS Nirvana. Det visade sig vara enklare än vad jag föreställt mig och en åtgärd som jag kan rekommendera. Kostnaden för besiktningen, dvs. inspektion av öppen panna, och sedan efter uppeldning inspektion av panna och testning av säkerhetsventilernas funktion, samt utställande av intyg, kostade SEK 4376 inkl. moms. Pannan var tillverkad 1965 av en etablerad tillverkare, vilket underlättade. För pannor av okänt ursprung, eller skall man tillverka en panna själv, kan det vara rekommendabelt att kontakta Inspecta för råd.

Bilagor

Fartygsstöd 2011

Vi har fått lite info från Sjöhistoriska:

"Nu är det tid att söka årets bidrag till bevarande av historiskt värdefulla fartyg.


Bidrag kan ges till arbeten som har en kulturhistorisk inriktning och görs på sådant sätt att det tydliggör fartygets historiska värde som det formulerats i beslut om k-märkning eller motsvarande bedömning. En särskild ansökningshandling finns att hämta på Sjöhistoriska museets eller Statens maritima museers webbplats: www.sjohistoriska.se eller www.maritima.se.

Ansökningar tas emot från och med 15 januari till och med 15 mars.

Från i år gäller nya rutiner för utbetalning av beviljat stöd. Mer om detta finns att läsa på http://www.sjohistoriska.se/sv/Kusten-runt/Fartyg--batar/Bidrag-till-historiska-fartyg/  under rubrikerna ”Detaljerad information om fartygsstöd” och ”Ansökningsformulär” .