Du som är medlem i SÅF - logga gärna in...

Långt från alla som är medlemmar i SÅF orkar/kan/vill logga in. Det är lite synd för att som medlem i SÅF får du lite mer. Du kan bl a:

Hamnisbrytaren Turso

Från våra Finska vänner har vi fått lite trevliga dokument kring hamnisbrytaren Turso. Dokumenten är i .pdf format och ligger bifogade längre ner.

Ni som kommer på SÅF:s jubileumshelg kommer få höra lite mer kring Turso.

Bilagor

Ångbåtstidtabellen 2011

Här är Ångbåtstidtabellen 2011

Bilagor

Beräkningsprogram för ångmaskiner

Beräkningsprogram för ångmaskiner är insänt av Yngve Ström

Excel mallarna är gjorda av Bengt "Cello" Persson

Bilagor