Att skaffa ångbåt

En kort introduktion till olika ångbåtsorganisationer, litteratur kring ångbåtar och ångmaskiner, samt tillverkare av ångmateriel. 6 sidor.

Bilagor