Styrelse & protokoll

SÅF:s styrelse 2017 består av
Ordförande Håkan Johansson
Vice ordförande

 

Sekreterare  
Kassör Anders Svenson
Ledamöter

Per Sjöborg

Mats Wallgren

Jan-Christer Sjö

Kjell Nordeman

Ulf Gradén

Suppleanter

Boris Wall

Mauno Määtälä