Besiktning av ångpanna - 070621

Besiktning av ångpanna

Ångpannors säkerhet och besiktning har diskuterats en hel del i föreningen. För att ta reda på vad det skulle innebära, har jag låtit Leif Plane från Inspecta – f.d. De Norske Veritas - besiktiga ångpannan i SS Nirvana. Det visade sig vara enklare än vad jag föreställt mig och en åtgärd som jag kan rekommendera. Kostnaden för besiktningen, dvs. inspektion av öppen panna, och sedan efter uppeldning inspektion av panna och testning av säkerhetsventilernas funktion, samt utställande av intyg, kostade SEK 4376 inkl. moms. Pannan var tillverkad 1965 av en etablerad tillverkare, vilket underlättade. För pannor av okänt ursprung, eller skall man tillverka en panna själv, kan det vara rekommendabelt att kontakta Inspecta för råd.

Tillvägagångssätt vid besiktningen

1. Gör en förteckning av ingående komponenter och med uppgifter om pannan i ex vis pannbok eller bifogat formulär. Se bilaga 1.
2. Kalibrera tryckmätare – kan utföras av företag i hydraulik branschen, ex vis Hydroscand AB.
3. Inspektion av pannan utföres av inspektör från ackrediterat organ, ex vis Inspecta eller Ångpanneföreningen. Pannan skall då vara öppen för inspektion.
4. Provtryckning av pannan med vatten.- vilket är tillåtet att göra som egenkontroll. Resultat av provtryckning och utförda inspektioner kan lämpligen föras in i pannbok eller i föreslaget formulär. Se bilaga 2.
5. Efter uppeldning av pannan kontrollerar inspektören pannan och funktionen av säkerhetsventilerna. Det kan också vara lämpligt att innan låta kalibrera säkerhetsventilerna samtidigt med manometrarna.
6. Fungerar allt som tänkt får man sedan ett intyg, plus ett klistermärke, som intygar att anläggningen uppfyller ställda krav.
7. Använder man fartyget kommersiellt, skall besiktning vanligtvis utföras varje år. Vid annan användning är det fritt att avgöra själv, om man vill utföra besiktning, men man bör göra egenkontroll årligen och då bedöma om pannan behöver besiktigas av ackrediterat organ.

Svårare än så var det inte.

Yngve Ström

07-05-31

Bilagor