Ångbåtstidtabellen 2009

Av arkivskäl visar vi här 2009 års utgåva av Ångbåtstidtabellen.

Bilagor