Året första Ångmöte - Ombord på Saltsjön

Årets första ångmöte äger rum den 23/2 ombord på s/s Saltsjön - Se kalendern

Anmälan till hans [at] brattberg [dot] st (subject: Anm%C3%A4lan%20till%20%C3%85ngm%C3%B6te) (Hans Brattberg), senast den 1/2