Konferens om ånga och dess användning den 5/6 maj i Ånghallen Eskilstuna Stadsmuseum.

Sveriges Ångbåtsförening SÅF arrangerar i samarbete med Eskilstuna Stadsmuseum den 5-6 maj ett möte/ konferens om ånga. Det blir många intressanta punkter med både presentationer som praktiska visningar mm. Platsen är Stadsmuseet Faktorigatan 4, Ånghallen. Mötet beräknas starta lördag kl 12.00, obs! Ny tid för att anpassa oss mot Museets övriga verksamhet.
Vi räknar med att hålla på framemot kvällen. Möjligheter finns att stanna kvar och besöka ånghallen på söndag då alla maskinerna visas i full drift.
Med detta möte som ska försöka återuppta de populära ångmöten som vi hade för något år sedan, hoppas vi skall blir det första i en serie som berör det mesta kring en ångslups ånganläggning.
Detta första möte kommer att ta upp det grundläggande och dimensioneringar samt begrepp som krävs för att sedan kunna dyka djupare i de enskilda ämnena.
Med hjälp av dessa grunder kommer man redan på ett tidigt stadium kunna förstå hur sin anläggning kommer att bli, och inte kasta onödiga pengar i "sjön" och behöva göra om för att få en tillfredställande anläggning.

Agendan för detta första möte kommer att ta upp:

  • Teoretisk maxfart deplacerande och rimlig förväntad fart
  • Skrovets motstånd och erforderlig framdrivningseffekt. Effekt för given fart.
  • Propeller dimensionering. kriterier, förutsättningar, manöverbarhet mm           
  • vad är effekt/ hk/ momenti och dess betydelse,/ inverkan                                        
  • maskineffekt och moment  beräkning                                                                                 
  • Hur kan en indikerings utrustning se ut. Digital och klassisk och vad får man ut.
  • Dimensionering av ångpanna till given maskin/ propeller.       

Mötet bör avslutas med att vi försöker få in önskemål om vad nästa ångmöte ska "gräva" djupare kring. T.ex. Matarvattensystem, förbränningsrum, armatur, ångpannor etc.

Talare är Tomas Blomström, Christer Huss och Torsten Björling.

Under mötet erbjuds deltagarna fika och en enkel måltid för självkostnadspris.
Kostnad är för SÅF medlemmar sek 100. För icke medlemmar sek 150.

Anmälan kan ske via mail till hans [at] brattberg [dot] st eller kjell [dot] nordeman [at] hotmail [dot] com dock senast den 20 april.

Glöm ej att ange om ni skall ha måltid på lördag kväll.
Deltagarna får själva ordna med övernattning. Följande hotell kan kontaktas:

Vilsta Sporthotell,  016 513080
Hotell Eskilsgården,  016 120245
Clarion Hotell,  016 167800