Ångpanna - en konferens om skötsel, drift och underhåll av ångpannor.

Datum: 3–4 februari 2012
Plats: Munktellmuseet, Eskilstuna och Faktoriet, Eskilstuna stadsmuseum
Målgrupp: De som arbetar med ångpannor, underhåll, drift och reparationer. Föreningsmedlemmar som tar beslut kring hur pannor skall underhållas, köras och repareras.
Kostnad: 500 kr (Preliminärt pris)

Program:

Fredag 3 februari

12-13 Ankomst registrering
13  Inledning, Torsten Nilsson, Arbetets museum hälsar välkommen
13.15 Varför reparerar vi Skottepannan i Faktoriet?
Carin Andersson, Eskilstuna stadsmuseum Erfarenheter från reparationen av Skottepannan i Faktoriet
Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening
14 Virvelströmsmätning & tubscanning, introduktion
Jan Carlsson, Inspecta
14.30 Kaffe
15 Virvelströmsmätning på pannan i Faktoriet
16 Erfarenheter av regelbundna mätningar av panntuberna
Göran Jonsson, s/s Trafik
16.30

Varför valde vi England?

När eldstaden till loket Virå skulle repareras skickades pannan till Hatch Heritage &
Steam Engineers Ltd i England. http://www.hatchsteamengineers.co.uk
Dag Bonnedal, Östra Södermanlands järnväg, Mariefred

18 Middag och visning av Munktellmuseet

Lördag 4 februari

08.30 30 år med lokomobilpannor – erfarenheter av drift, underhåll och reparationer
Tore Blom, Rubens Maskinhistoriska samlingar
09.15 Erfarenheter från ett omfattande reparationsprojekt. Polstjärnan åter under ånga
Leif Hassel, s/s Polstjärnan
10 Fika
10.30 Varmnitning av tryckkärl – erfarenheter från pannreparation
Martin Kolseth, Lennakatten, Uppsala
11.15 Snart skall Ejderns panna bytas – nybygge och montering
Hur har man förberett sig? Ekonomi, kunskap. Var skall arbetet genomföras?
Sture Holmbergh, s/s Ejdern
12 Avslutning
13.00 Körning av de stationära ångmaskinerna på Stadsmuseet

Anmälan senast den 20/1 20120 till
 Torsten Nilsson, Arbetets museum.
011-23 17 26, 0708-46 08 11, torsten [dot] nilsson [at] arbetetsmuseum [dot] se