Du som är medlem i SÅF - logga gärna in...

Långt från alla som är medlemmar i SÅF orkar/kan/vill logga in. Det är lite synd för att som medlem i SÅF får du lite mer. Du kan bl a:

  • läsa SÅF:s medlemsmatrikel
  • läsa båtlistan med båtarnas ägare
  • läsa års- och styrelsemötesprotokoll
  • läsa och vara aktiv på de "dolda" delarna av forumet
  • hoppa över att skriva in "captcha" när du gör ett inlägg på forumet
  • ändra din egen adress, e-post, lösenord mm

För att logga in, klicka här - eller på "logga in" till vänster på sajten.