Ångbåtstidtabellen!

Hej redare m fl!

Nu är ångbåtstidtabellen på väg ut i landet.

De skickas dels med ett provex till Turistbyråerna som sedan kan beställa fler. Rn del har redan gjort det och som nu får leverans.

Till ångfartygen skickas nu paket med tabeller till angivna adresser där man kan räkna med att det finns folk att skriva på budets följesedel.

För att spara transportkostnader skickas i många fall paketen till Turistbyrån på din ort. Där får ni själva hämta paketet. I bästa fall ringer någon från turistbyrån. Det blir billigare transportkostnad om lastbilen bara kör till ett ställe med flera paket inom orten. Vi samdistribuerar med tre andra alster.

Om ni inte får ert paket inom 14 dagar så hör av er till Anders  taagsommar@yahoo.com eller 08-58 27 35. Det går även att kontakta mig stimmaren@telia.com, men det blir en omväg.

När ni fått ert paket så glöm inte att ställa fram dem för allmänheten! Därigenom kan vi få en del nya ångbåtsåkare. Ha gärna med några tabeller till frisören, tandläkaren, hotell på orten, affärer m fl.

Är ni bra på att sprida dem så de tar slut så beställ fler, men vänta inte för länge för då tar de slut.

Det blir ständigt en utökning av bokhyllor på vägkrogar, affärscentra m fl ställen där någon tar ansvar för att hyllorna fylls på. Har ni tips om sådana platser hör av er till Turistbyråchoppen eller ovan nämnda adresser.

Det gäller att sprida ut tabellerna till så många "nya" som möjligt. Ångbåtsdiggarna hittar nog ändå, men det finns många man pratar med som inte upptäckt att det finns så många ångbåtar att åka med. det gäller att locka dem med ombord!

Mvh/Sven Jönsson