Ny tidning

1 inlägg / 0 nya
Sven Jönsson
Nedkopplad
Medlem i SÅFJungmanLättmatrosMatros
Medlem: 2010-11-28
Ny tidning

Hej!

Nu är det dags för ett nytt SÅF-blad. Manusstopp 1 maj. Vill du lägga in annonser gör det nu! Du kan själv skriva in på prylmarknaden så tar vi med de annonser som finns där till tidningen.

Har du något du vill skriva om? Du har kanske gjort någon listig lösning på något ångproblem. Berätta om det! Det är inte så noga med stavning och svenskan. Det finns folk som kan justera men som inte har en historia att berätta som du har!

Har du några bra bilder med upplösning uppåt 1 MB så skicka med dessa också. Tryckarna har numera krav på bra upplösning på bilderna. Man skall kunna se morrhåren på skeppshunden.

Vi har fortfarande en del som brukar vara medlemmar men som inte betalat medlemsavgiften. I anslutning till adressen på utskicket står det årtal som du har betalat för. Läs där innan du kastar omslaget! Ibland är det tryckt direkt på tidningen då kan du se där när du betalat. 

En del som inte betalat har vi nu sorterat bort, och då får du ingen tidning, men du får gärna återkomma med din medlemsavgift så kommer tidningen igen. Gör det nu så får du nästa nummer!

_________________