Utställningsvägg på båtmässan

1 post / 0 new
Sven Jönsson
Offline
Medlem i SÅFJungmanLättmatrosMatros
Joined: 2010-11-28
Utställningsvägg på båtmässan

Det kommer att finnas en tom vägg på mässan 40 x 2,5 m där man kan hänga upp information om sommarens evenemang med veteranbåtar.

Vi gör ju en utställning om ångfartyg 200 år. Då tänkte jag att vi på vä'ggen sätter upp så många foton 12 x 15 mm vi kan få tag i. Skicka mig, numera ovanliga, men på filmrullarnas tid färgfoton på ångbåtar. Skriv på baksidan vad det föreställer. Jag vill inte ha större bilder för detta ändamål. Det är mängden befintliga ångfarkoster som skall imponera på publiken.

Fotona behålles till SÅF:s bildarkiv.

Sven Jönsson, Gröndalskullen 8, 18463 Åkersberga

_________________