SÅF-bladet nr 3 2017

1 post / 0 new
Sven Jönsson
Offline
Medlem i SÅFJungmanLättmatrosMatros
Joined: 2010-11-28
SÅF-bladet nr 3 2017

I SÅF-bladets aktivitetslista står att ångfartyget Mariefred går till Museibanans Dag i Mariefred i morgon lördag 23/9. Det gör hon inte. Har gått i vintervila.

Däremot kan ni åka Djurgården 3 från Skeppsbron/Räntmästartrappan kl 10 till Lindholmen i Mälaren.

Ni kan även åka isbrytaren Sankt Erik kl 10 eller 14.

_________________