SÅF-bladet nr 3 2017

1 post / 0 new
Sven Jönsson
Offline
Medlem i SÅFJungmanLättmatrosMatros
Joined: 2010-11-28
SÅF-bladet nr 3 2017

Nu är det dags medett nytt nummer. Manusstopp 28 augusti. Har du något kul att berätta? Någon ny ångbåt vi inte sett? Någon ny "uppfinning"?

Du som har en historia berätta för oss andra. Det är inte så noga med svenskan, vi kan rätta till det om du vill, men vi saknar historien du har!

Har du kanske något du vill köpa eller sälja så kan vi lägga in en annons om det.

_________________