Bilder på Frithiof

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.