Bilder på Ejdern

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.