Bilder på Boxholm II

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.