Bilder på Borgsund

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.