Bilder på Axelsberg 1

Nedanstående bilder är plockade ur SÅF:s bildarkiv.